Szukasz pracy?

Mamy najlepsze oferty dla zawodów medycznych.

Elastyczny grafik dyżurów

Swobodnie dobierany według własnych potrzeb.

Wewnętrzne szkolenia

Poszerzaj swoją wiedzę na wewnętrznych szkoleniach.

Bądź częścią czegoś nowego

Twórz z nami nowe standardy w systemie ochrony zdrowia.

Pielęgniarka zaawansowanej praktyki

Nowoczesne podejście do systemu ochrony zdrowia wymaga interdyscyplinarnego  spojrzenia na pacjenta. Stale rosnące zapotrzebowanie na dostępność do opieki zdrowotnej wymusza na systemie wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększających dostępność opieki dla różnych grup pacjentów. Pielęgniarki zaawansowanej praktyki medycznej przygotowane dzięki wykształceniu oraz odbyciu specjalistycznych kursów są w stanie zapewnić kompleksową diagnostykę oraz leczenie pacjentów niewymagających konsultacji lekarza. Dzięki takim rozwiązaniom można znacząco odciążyć system Podstawowej Opieki Zdrowotnej jednocześnie zwiększając pacjentom dostępność do świadczeń zdrowotnych. XXI wiek to czas chorób przewlekłych, wymagających długotrwałej opieki i leczenia. 

Nasza firma stawia na wysokiej jakości świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów przez medyków różnej specjalności.

Nasza oferta skierowana jest do osób wykonujących zawody medyczne, które zainteresowane są stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz zdobywaniem bezcennego doświadczenia w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych.

Praca dla pielęgniarek Białystok